Informatie

De tent is open vanaf 21:00 uur.

Het feest eindigd om 2:00 uur.

Minimale leeftijd op het feestterrein is 16 jaar.

Wij hanteren: NIX18 – Niet roken, niet drinken.

Alle voorzieningen zijn overdekt en in een verwarmde feesttent.

Voor de jassen kunnen bewaakte lockers worden gehuurd.

Er passen/mogen meerdere jassen in een gehuurde locker.

Neem je legitimatie mee, er wordt gecontroleerd op leeftijd.

Huisregels

Je betreedt een evenemententerrein, waarop vergunningbepaling van toepassing is. Eén van de bepalingen is dat een beveiligingsbedrijf de handhaving van de openbare orde bewaakt.

Toegangsbewijzen zijn via voorverkoop en aan de entreepoort te verkrijgen. Zonder entreebewijs kan er geen toegang tot het afgebakende terrein verkregen worden. Zonder geldig toegangsbewijs zal je de toegang ontzegd worden.

De minimum leeftijd is 16 jaar, dit zal door middel van een geldig legitimatiebewijs moeten kunnen worden aangetoond. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol nuttigen. Om onderscheid te creëren tussen de bezoekers van 16 – 18 en 18 jaar – ouder wordt er gewerktmet gekleurde bandjes.

Voor de veiligheid van onze bezoeker en de organisatie is er mogelijk cameratoezicht. Tijdens het evenement worden eveneens foto- en video opnames gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden.

Alle soorten tassen zijn verboden om mee te nemen op het terrein van XL Carnaval.

Het is verboden verdovende middelen, drank, etenswaren of glaswerk mee naar binnen te nemen. Het gebruik, het bezit en/ of de handel in verdovende middelen is verboden. Mocht het toch voorkomen, dan worden de betreffende personen overgedragen aan de politie. De vergunninghouder en het beveiligingsbedrijf behouden zich het recht voor eventueel gevonden verboden spullen in beslag te nemen en over te dragen aan de politie.

Het is verboden te roken in de tenten.

Indien een beveiliger het noodzakelijk acht, kan een bezoeker gefouilleerd worden en/ of tassen onderzocht worden. Bij weigering van medewerking aan een fouillering en/of onderzoek aan een tas wordt de toegang geweigerd.

Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel dat belast is met de handhaving van de orde. Bij ordeverstorend gedrag, ongewenste intimiteiten, overtreding of niet opvolgen van de huisregels en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel kan de toegang worden geweigerd of verwijdering van het evenemententerrein plaatsvinden. Aan personeel van het beveiligingsbedrijf dient, indien daarnaar wordt gevraagd, een geldig legitimatiebewijs getoond te worden.

Bezoekers betreden het evenement geheel op eigen risico. De organisatie van XL Carnaval  is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, beschadiging of kwijt raken van persoonlijke eigendommen. Het gebruik van de jassen lockers is op eigen risico.

Constatering van strafbare feiten wordt ten aller tijden bij de politie gemeld. In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.

Bij het betreden van het terrein wordt ingestemd met de hier bovengenoemde geldende huisregels.

Met de fiets

Op ons terrein is een grote en bewaakte fietsenstalling. Het is wel bewaakt, maar zet hem wel goed op slot!

Met de auto

Ben je met de auto? Dan kun je op aanwijzing van onze verkeersregelaars parkeren.

× Whatsapp